A képzés hálóterve

A fordító és tolmács mesterképzési szak hálóterve

Tárgyak
(tantárgycsoportonként)
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
óraszám/értékelés/kredit
Alapozó ismeretek
Bevezetés a fordítás és tolmácsolás elméletébe
2/ko/4
     
Bevezetés a nyelvi közvetítés elméletébe és gyakorlatába
2/gyj/3
     
Szakmai nyelvhelyességi ismeretek
2/ko/3
     
Szakmai és interkulturális alapismeretek
2/ko/3
     
Európai uniós alapismeretek  
2/ko/4
   
Terminológiai alapismeretek  
2/ko/5
   
1. idegen nyelvi nyelvhelyességi ismeretek  
2/ko/2
   
 
Szakmai törzsképzés
Számítógépes fordítástámogatás
1/gyj/2
     
Számítógépes projektmenedzselés
1/gyj/2
     
Fordítástechnika: 1. idegen nyelv - magyar I.
2/gyj/2
     
Fordítástechnika: magyar - 1. idegen nyelv I.
2/gyj/2
     
Fordítástechnika: 1. idegen nyelv - magyar II.
2/gyj/2
     
Fordítástechnika: magyar - 1. idegen nyelv II.
2/gyj/2
     
Fordítástechnika: 2. idegen nyelv - magyar I.
2/gyj/2
     
Fordítástechnika: 2. idegen nyelv - magyar II.  
2/gyj/2
   
Tolmácsolástechnika: 1. idegen nyelv - magyar I.  
2/gyj/2
   
Tolmácsolástechnika: magyar - 1. idegen nyelv I.  
2/gyj/2
   
Tolmácsolástechnika: 1. idegen nyelv - magyar II.  
2/gyj/2
   
Tolmácsolástechnika: magyar - 1. idegen nyelv II.  
2/gyj/2
   
Tolmácsolástechnika: 2. idegen nyelv - magyar I.  
2/gyj/2
   
Tolmácsolástechnika: 2. idegen nyelv - magyar II.  
2/gyj/2
   
Gazdasági alapismeretek és terminológia    
3/gyj/4
 
Jogi alapismeretek és terminológia      
3/gyj/4
1. idegen nyelvi nyelvgyakorlat I.      
2/gyj/0
1. idegen nyelvi nyelvgyakorlat II.      
2/gyj/2
2. idegen nyelvi nyelvgyakorlat I.      
2/gyj/0
2. idegen nyelvi nyelvgyakorlat I.      
2/gyj/2
 
Fordító specializáció
Irányított önálló nyelvtechnológiai foglalkozás I.    
2/gyj/3
 
Irányított önálló nyelvtechnológiai foglalkozás II.    
2/gyj/3
 
Szakmai gyakorlat    
2/gyj/4
 
Szakfordítás: 1. idegen nyelv - magyar I.    
2/gyj/2
 
Szakfordítás: magyar - 1. idegen nyelv I.  
2/gyj/2
 
Szakfordítás: 1. idegen nyelv- magyar II.      
2/gyj/2
Szakfordítás: magyar - 1. idegen nyelv II.      
2/gyj/2
Szakfordítás: 2. idegen nyelv - magyar I.  
   
2/gyj/2
Szakfordítás: 2. idegen nyelv - magyar II.    
 
2/gyj/2
Választható tolmácsolási kurzusok 1: 1. idegen nyelv    
 
2/gyj/2
Választható tolmácsolási kurzusok 2: 1. idegen nyelv      
2/gyj/2
Választható tolmácsolási kurzusok 1: 2. idegen nyelv      
2/gyj/2
Választható tolmácsolási kurzusok 2: 2. idegen nyelv      
2/gyj/2
Szabadon választható kurzusok      
6
Szakdolgozati konzultáció 1.      
2/gyj/10
Szakdolgozati konzultáció 2.      
2/gyj/10
 
Tolmács specializáció
Irányított önálló nyelvtechnológiai foglalkozás I.    
2/gyj/3
 
Irányított önálló nyelvtechnológiai foglalkozás II.    
2/gyj/3
 
Szakmai gyakorlat    
2/gyj/4
 
Konszekutív tolmácsolás: 1. idegen nyelv - magyar I.    
2/gyj/2
 
Konszekutív tolmácsolás: magyar - 1. idegen nyelv I.    
2/gyj/2
 
Konszekutív tolmácsolás: 1. idegen nyelv - magyar II.  
   
2/gyj/2
Konszekutív tolmácsolás: magyar - 1. idegen nyelv II.  
   
2/gyj/2
Konszekutív tolmácsolás: 2. idegen nyelv - magyar I.  
   
2/gyj/2
Konszekutív tolmácsolás: 2. idegen nyelv - magyar II.      
2/gyj/2
Választható szakfordítási kurzusok 1: 1. idegen nyelv      
2/gyj/4
Választható szakfordítási kurzusok 2: 1. idegen nyelv      
2/gyj/2
Választható szakfordítási kurzusok 1: 2. idegen nyelv      
2/gyj/2
Választható szakfordítási kurzusok 2: 2. idegen nyelv      
2/gyj/2
Szabadon választható kurzusok      
6
Szakdolgozati konzultáció 1.      
2/gyj/10
Szakdolgozati konzultáció 2.      
2/gyj/10
 
Kontaktórák száma:
1200

Vissza a lap tetejére

Jelmagyarázat:
gyj: gyakorlati jegy
ko: kollokvium

A fordítási specializáció célja a professzionális fordításhoz szükséges kompetenciaelemek hangsúlyos fejlesztése a hálóterv, illetve a vonatkozó kurzusleírások által meghatározott főbb tartalmi egységek szerint. A fordítási specializáció felvételének feltétele a vonatkozó kurzusok teljesítése. A specializáció sikeres teljesítése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően fordítási és tolmácsolási tevékenység végzésére jogosítja fel az oklevél birtokosát.

A tolmácsolási specializáció célja a professzionális tolmácsoláshoz szükséges kompetenciaelemek hangsúlyos fejlesztése a hálóterv, illetve a vonatkozó kurzusleírások által meghatározott főbb tartalmi egységek szerint. A tolmácsolási specializáció felvételének feltétele a vonatkozó kurzusok teljesítése, az érintett oktatók ajánlása, valamint a felvételi vizsga sikerese teljesítése. A specializáció sikeres teljesítése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tolmácsolási és fordítási tevékenység végzésére jogosítja fel az oklevél birtokosát.