Felvételi tájékoztató

A szak megnevezése

Fordító és tolmács mesterképzési szak

A részvétel feltételei

A jelentkezés feltétele

A képzésre bármely alapképzési szakon, valamint bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szakon szerzett diploma birtokában lehet jelentkezni. A nem nyelvszakos diplomával rendelkezők esetében azonban feltétel az államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga megléte az első választott idegen nyelvből (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz), valamint az államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte a második választott idegen nyelvből (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz). A tanulmányok megkezdésének feltétele a sikeres alkalmassági vizsga, amely írásbeli és szóbeli részből áll.

A képzés indításának feltétele

A képzés indításának feltétele első választott idegen nyelvenként legalább 10 felvételt nyert jelentkező.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Okleveles fordító és tolmács

A képzés célja

A program célja olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyar nyelvre és magyarról idegen nyelvre egyaránt. A képzett fordítók és tolmácsok emellett ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait, továbbá tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, és ennek megfelelően a megszerzett ismeretek birtokában alkalmasak a professzionális interkulturális nyelvi közvetítésre, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak

1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 

Bevezetés a fordítás elméletébe, bevezetés a fordítás gyakorlatába, bevezetés a tolmácsolás elméletébe, bevezetés a terminológiába, a fordítás nyelvhelyességi kérdései, szakmai intézményrendszer, Európa-tanulmányok 

2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 

Általános fordítástechnika első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre; tolmácsolástechnika első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre; számítógépes segédeszközök; terminológia 

3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 

Kötelezően választandó szakirányú modul: 

Gazdasági alapismeretek, jogi alapismeretek, nemzetközi szervezetek, protokollismeretek 

Fordítói szakirány: 

Szakfordítás: első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre

Tolmács szakirány: 

Konszekutív tolmácsolás: első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre

Az ideális jelentkező jellemzői

Olyan jelentkezőket várunk, akik elhivatottságot éreznek a nyelvek és kultúrák közötti közvetítésre.

Képzési jellemzők

A képzés kezdete: 2022. szeptember
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés helyszíne: SZTE BTK, Szeged
A képzés díja (költségtérítéses finanszírozás esetén): 300.000 Ft/félév 

Vissza a lap tetejére