A felvételi vizsgáról

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga részei

  1. Írott szöveg írásbeli fordítása első választott idegen nyelvről anyanyelvre
  2. Írott szöveg írásbeli fordítása második választott idegen nyelvről anyanyelvre
  3. Írott szöveg írásbeli fordítása anyanyelvről első választott idegen nyelvre

A vizsga során bármilyen nyomtatott szótár használható.
(Az SZTE nem biztosít szótárt a felvételizők részére.)

A szóbeli vizsga részei

  1. Társalgás első választott idegen nyelven: személyes bemutatkozás, továbbá aktuális – társadalmi, politikai, gazdasági stb. – kérdésekről és eseményekről való tájékozottság demonstrálása
  2. Első választott idegen nyelven elhangzó szöveg szóbeli összefoglalása anyanyelven
  3. Anyanyelven elhangzó szöveg szóbeli összefoglalása első választott idegen nyelven
  4. Második választott idegen nyelven elhangzó szöveg szóbeli összefoglalása anyanyelven