Az ECL nyelvvizsgarendszer egyik fő célja, hogy az EU tagállamok és a tagjelölt országok nyelvére kidolgozott standardizált tesztrendszernek, az ECL nyelvvizsgának a segítségével egységes, megbízható és érvényes mércét biztosítson a megszerzett nyelvtudás méréséhez. A nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

A nyelvvizsgára az ECL honlapján lehet jelentkezni. A vizsgadíj összegét KIZÁRÓLAG átutalással (2 számlára: PTE+SZTE) lehet befizetni.

Átutalásnál szíveskedjenek a fenti összeget a megadott táblázat alapján két részben, két külön számlára utalni és az átutalásról mindkét bizonylatot fel kell tölteni az online felületre.

A vizsgára történő jelentkezés csak akkor válik érvényessé, miután az összeget befizették ÉS feltöltötték a vizsgajelentkezéses felületre.

Címünk: SZTE BTK, ECL Nyelvvizsga, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. II. emelet