Szociológus Mesterképzés (MA)

2011.02.09.

Kezdőlap
ETR-be
Egyetemi Könyvtár
Alapképzés (BA)
Mesterképzés (MA)
e-vizsgaközpont
Oktatók
Tematikák
Szeged kutatás
Szakdolgozat
Tananyagok

 

 

MA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ (pdf.)

Településkutató szakirány

Piac-és közvélemény kutató szakirány

A Szegedi Tudományegyetem a szociológia BA szak szerves folytatásaként indul a szociológia MA mesterszak (településkutató, közvéleménykutató szakirányokkal).

ˇ         Az egyetemen csaknem másfél évtizede működik szociológia szakos képzés.

ˇ         Az egyetem 2006-ban indította a szociológia BA-t, majd pedig 2009-ben indul a szociológia MA-t.

ˇ         A Szegedi Tudományegyetemen adottak a társadalomtudományi képzés intézményi feltételei. Rendelkezésre áll egy multidiszciplináris társadalomtudományi képzést biztosítani képes oktatói gárda, valamint rendelkezésre állnak a magas színvonalú oktatást lehetővé tevő szakmai infrastrukturális feltételek is.

A Szociológia Tanszék rendelkezik a hagyományos ötéves szociológia szak működtetéséhez szükséges szakember gárdával, s adottak egy 20-30 fős MA működtetésének tanszéki rendelkezésben lévő infrastrukturális feltételei (előadóterem, szemináriumi terem, számítógépes laboratórium, audio-vizuális szemléltető eszközök).

A társadalomtudományi (nem szociológiai) MA-kre való felkészítést a szegedi szociológia BA háromféle módon segíti:

ˇ         egyfelől a képzésbe beépített széleskörű társadalomtudományi alapozással (Bevezetés a politikatudományba, Nemzetközi tanulmányok, Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba, Bevezetés a kulturális antropológiába, Társadalomnéprajz, Bevezetés a pszichológiába és a szociálpszichológiába, Bevezetés a vallástudományba, Bevezetés a közgazdaságtanba, Bevezetés a közjogba, Etika);

ˇ         másfelől a bölcsészkari gyakorlatban intézményesített ún. minor (adott szakok legfontosabb kurzusait tartalmazó 50 kreditnyi egység) révén, mely arra szolgál, hogy a más szakok BA-jével rendelkező hallgató csak az adott szak minorjának megszerzése után pályázhatja meg az adott szak MA-jét (ezt a minort a szegedi szociológia BA-je ugyanúgy tartalmazza, mint a társadalomtudományi szakok BA-je);

ˇ         harmadrészt pedig az ún. orientációs blokk révén, mely lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy minimum 12 kredit értékben vehessenek föl őket érdeklő kurzusokat a társadalomtudományi érintettségű szakok (politológia, nemzetközi tanulmányok, kommunikáció, néprajz, szabad bölcsészet: vallástudomány, szabad bölcsészet: etika, néprajz, pedagógia-pszichológia-andragógia)

A SZOCIOLÓGIA MA képzés hálóterve

 I. Közös rész

 

 

Összesen

1.

2.

3.

4.

 

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

1. Társadalom-tudományos alapismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCMA-A11,A12

Szociológiatörténet és elmélet I-II

4

7

E

2

4

E

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCMA-A21,A22

Társadalmi struktúra és rétegződés I-II

4

6

 

 

 

 

 

 

E

2

3

E

2

3

SOCMA-A31

Szociálpszichológia

2

3

 

 

 

E

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCMA-A41

Az információs társadalom

2

3

 

 

 

 

 

 

E

2

3

 

 

 

 

SOCMA-A51

A magyar szociológia intézményesülése

2

4

E

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

14

23

 

4

8

 

4

6

 

4

6

 

2

3

2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCMA-B11,B12

Matematikai statisztikai módszerek I-II

4

7

GY

2

4

GY

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCMA-B21

Kutatási gyakorlat VI. Kérdőívszerkesztés

2

5

GY

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCCMA-B22

Kutatási gyakorlat VII. Kutatásvezetői gyakorlat

2

3

 

 

 

GY

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCMA-B23

Kutatási gyakorlat VIII. Tanulmányírás

2

3

 

 

 

 

 

 

SZ

2

3

 

 

 

SOCMA-B31

Tartalomelemzés

2

4

GY

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCMA-B41

Szakszövegfordítás

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GY

2

3

Összesen

14

25

 

6

13

 

4

6

 

2

3

 

2

3

3. Differenciált szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakirány

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakszociológiák  (az alábbiakból választandó 9 kredit)

6

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCMA-C11

Tudásszociológia

2

3

 

 

 

 

 

 

E

2

3

 

 

 

SOCMA-C12

Történetszociológia

2

3

 

 

 

E

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCMA-C13

Etnicitás

2

3

E

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCMA-C14

A társadalmi nemek szociológiája (Gender)

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

2

3

SOCMA-C15

Művészet-szociológia

2

3

 

 

 

SZ

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCMA-C16

A jóléti állam szociológiája

2

3

 

 

 

 

 

 

E

2

3

 

 

 

Összesen (Szakirány + szakszociológia)

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Szabadon választható tárgyak, általános ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCMA-C21

Pályázatírás és forrásteremtés

2

3

 

 

 

 

 

 

E

2

3

 

 

 

SOCMA-C22

Etika

2

3

 

 

 

E

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCMA-C23

A magyar politikai rendszer szociológiája

2

3

E

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCMA-C24

A politikai ideológiák és eszmék

2

3

 

 

 

 

 

 

E

2

3

 

 

 

SOCMA-C25

Doktori képzési orientáció

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

2

3

Összesen (a fentiekből szabadon választandó 6 kredit)

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCMA-C31

Szakdolgozati szeminárium 1

2

0

 

 

 

 

 

 

SZ

2

0

 

 

 

SOCMA-C32

Szakdolgozati szeminárium 2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

2

0

SOCMA-C30

5. Diplomamunka

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDÖSSZESEN

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A TELEPÜLÉSKUTATÁS szakirány hálóterve

JAVASOLT FÉLÉV

Összesen

1.

2.

3.

4.

 

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

SOCTK-D11

Strukturális viszonyok a helyi társadalomban

2

3

 

 

 

E

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCTK-D21

A magyar községek társadalmának átalakulása

2

3

 

 

 

SZ

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCTK-D31

Városszociológia

2

3

 

 

 

E

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCTK-D41

Területi statisztikai adatok elemzése

2

3

 

 

 

GY

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCTK-D51

A települési és térségi tervezés társadalomtudományos

Megalapozása

2

4

 

 

 

 

 

 

E

2

4

 

 

 

TEREPKUTATÁS 1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCTK-D61

Résztvevő megfigyelés

2

5

 

 

 

 

 

 

GY

2

5

 

 

 

SOCTK-D71

Társadalmi kapcsolatháló-elemzés

2

5

 

 

 

 

 

 

GY

2

5

 

 

 

SOCTK-D81

Mentális térképezés

2

5

 

 

 

 

 

 

GY

2

5

 

 

 

SOCTK-D91

Fókuszcsoportos vizsgálat

2

5

 

 

 

 

 

 

GY

2

5

 

 

 

TEREPKUTATÁS ÖSSZESEN

A fenti 4 kurzusból 2-t kell felvenni: összesen 10 kredit értékben.

 

4

10

 

 

 

 

 

 

GY

4

10

 

 

 

SOCTK-DA1

Területfejlesztési stratégiák

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ

2

3

SOCTK-DB1

Az oktatás területi különbségei

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

2

3

ÖSSZESEN

18

32

 

0

0

 

8

12

 

6

14

 

4

6

 

III. A KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS szakirány hálóterve

JAVASOLT FÉLÉV

Összesen

1.

2.

3.

4.

 

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

Típus

Óra

Kredit

SOCKK-E11

A közvélemény szociológiája és szociálpszichológiája

2

3

 

 

 

E

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCKK-E21

Kvalitatív technikák a véleménykutatásban

2

3

 

 

 

E

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCKK-E31

Vélemények és attitűdök mérése

2

3

 

 

 

GY

2

3

 

 

 

 

 

 

SOCKK-E41

Kérdőívszerkesztés a közvéleménykutatásban

2

3

 

 

 

 

 

 

GY

2

3

 

 

 

SOCKK-E51

Közvéleménykutatások tervezése, szervezése

2

3

 

 

 

 

 

 

E

2

3

 

 

 

SOCKK-E61

Piackutatási módszerek

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GY

2

3

SOCKK-E71

A politikai közvéleménykutatások

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

2

3

SOCKK-E81, E82

Közvéleménykutatási gyakorlat I-II

4

8

 

 

 

GY

2

4

 

 

 

GY

2

4

SOCKK-E91

Közvéleménykutatási adatok elemzése

2

3

 

 

 

 

 

 

GY

2

3

 

 

 

ÖSSZESEN

20

32

 

0

0

 

8

13

 

6

9

 

6

10

 

 

Honlap | Piac-és Közvélemyénykutató szakirány | Szociológus Mesterképzés (MA) | Településkutató szakirány | Településkutató szakirány tantervi háló | Alapképzés (BA) | Tematikák | Szeged Studies | Oktatók

Utoljára frissítve: 2011.02.09.