Elhelyezkedési lehetőségek

Az EU csatlakozás révén megnyíló pénzforrások általában pályázati úton érhetőek el, melyek sikeréhez a fejlesztési célok pontos megfogalmazásán alapuló, empirikus munkán nyugvó szakértelem szükségeltetik. Épp ezért a szociológusok iránt nő az igény a társadalmi döntéselőkészítő tevékenységekben, melyekben a fejlesztési célok, programok kiválasztását és megfogalmazását segíti a szociológus azzal, hogy közreműködik a reálisan elérhető célok kijelölésében, és a megvalósítás várható eredményeinek prognosztizálásában. A pályázatok benyújtásának általános feltétele, hogy a pályázó konkrét adatokkal támassza alá a tervezett fejlesztés szükségességét. Ezeket az adatokat a szociológus szakértelmét igénylő kutatásokkal, elemzésekkel lehet prezentálni. A fejlesztések társadalmi hatásainak vizsgálata ugyancsak ezt a kompetenciát igényli.

A szociológia szakot végzett szakemberek a fejlesztési projektek irányításában, menedzselésében, konkrét megvalósításában is eredményesen foglalkoztathatók: hatékonyan vehetnek részt a projektek monitorozásában, értékelésében, valamint a minőségbiztosításban.

A szociológusi kompetencia másik nagy terepe a társadalom – és szociálpolitikai tevékenység szakmai megalapozásához nyújtott hozzájárulás.

Az életminőség javítását célzó programok kialakításában, irányításában, megvalósításában, az egészségtudatos magatartás megerősítésében, a környezetvédelemben, a drog – és alkoholfogyasztás, a bűnözés prevenciójának feladatait ellátó intézményekben a szociális munkás, a jogász, a pszichológus mellett szerepe van a szociológusi szakértelemnek is.

A strukturális és regionális egyenlőtlenségek csökkentése a munkanélküliség kezelése, a leszakadó népcsoportok társadalmi integrációjának javítása, a kistérségek és a hátrányos helyzetű települések komplex fejlesztésében nagy szükség van az ezt kezelő intézményekben tevékenykedő, adatokat szerző, azokat feldolgozó és elemző szociológusok munkájára.

A szociológusi kompetencia jelentősen hozzájárulhat a tudásalapú társadalom kialakulása során a társadalmi folyamatok regisztrálásához, értelmezéséhez. Az így szerzett ismeretek feldolgozása, rendszerezése, tárolása, a hasznosításhoz való előkészítése szociológusi feladat is, mely hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek hagyományos és új formáinak feltárásához és olyan gyakorlati megoldások kimunkálásához, melyek javíthatják a társadalmi integráció esélyeit.

 A szociológus oklevéllel rendelkezők elsősorban olyan területen helyezkedhetnek el, ahol a társadalmi jelenségek kutatásával, a társadalomról összegyűjtött ismeretek átadásával, oktatásával foglalkoznak. Ilyen munkahelyek a kutatóintézetekben, egyetemeken, főiskolákon találhatók legnagyobb számban. Az állam által fenntartott kutatóintézetek mellett, a szociológus elhelyezkedhet olyan piaci cégnél is, amelyik közvélemény-és piackutatással foglalkozik, megrendelésre országos, regionális vagy helyi adatfelvételeket, kutatásokat végez. Az oktatásban, elsősorban a felsőoktatás alkalmaz nagy számban szociológus végzettségűeket, mert szociológiai tárgyakat nem csak a szociológia szakon oktatnak, hanem a diplomát szerzők nagy része tanul valamilyen szociológiai tárgyat a képzése során.

 

Utoljára frissítve: 2010.02.24.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék

H-6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34..

tel/fax.: 62/544-254

e-mail: sziro@socio.u-szeged.hu