Szociológia alapszakos képzés (BA)

Honlap
ETR-be
Egyetemi Könyvtár
Alapképzés (BA)
Mesterképzés (MA)
e-vizsgaközpont
Oktatók
Tematikák
Szeged kutatás
Szakdolgozat
Tananyagok

Főbb tantárgyak:

ALAPOZÓ KÉPZÉS I. BEVEZETÉSEK

A. KÖTELEZŐ:

Bevezetés a szociológiába

VÁLASZTHATÓ

Bevezetés a politikatudományba, Bevezetés a közgazdaságtanba, Társadalomnéprajz,

Bevezetés a kulturális antropológiába, Bevezetés a kommunikáció- és a médiatudományba,

Bevezetés a pszichológiába és a szociálpszichológiába

Bevezetés a vallástudományba, Nemzetközi tanulmányok

ALAPOZÓ KÉPZÉS II.

MÓDSZERTAN

Számítógéphasználat, Általános módszertan, Társadalomstatisztika és demográfia

ALAPOZÓ KÉPZÉS III.

SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET ÉS ELMÉLET

Szociológiatörténet

SZAKMAI TÖRZSANYAG I.

MÓDSZERTAN

Kvalitatív társadalomkutatás, A kérdőíves adatfelvétel, Matematikai statisztika és adatelemzés,

Másodelemzés, tanulmányírás, prezentáció, Kutatási gyakorlat

SZAKMAI TÖRZSANYAG II.

TÁRSADALOMISMERET

Társadalomtörténet, Társadalmi rétegződés, Romológia, Bevezetés a közjogba

SZAKMAI TÖRZSANYAG III.

VÁLASZTHATÓ SZAKSZOCIOLÓGIÁK

Családszociológia, Ifjúságszociológia, Oktatás- és iskolaszociológia, Településszociológia, Vallásszociológia

Devianciaszociológia, Szegénység, Szociálpolitika, Etika

SZAKMAI TÖRZSANYAG IV.

KOMMUNIKÁCIÓS  ISMERETEK

Idegen nyelv – szakszövegolvasás

MA-ORIENTÁCIÓ

SZAKDOLGOZAT

BA képzésben résztvevő hallgatók záróvizsga tételei:

Szociológia történet elmélet (letöltés pdf.)

Társadalmi rétegződés (letöltés pdf.)

Módszertan (letöltés pdf.)