Szegedi Tudományegyetem

Jelenkortörténeti Tanszék
 
Nyomtatható változat
 
Szakmai önéletrajz
Bencsik Péter


Születési hely és idő

Kaposvár, 1971. július 17.


Tanulmányok

2000 Ph.D. disszertáció megvédése, fokozatszerzés (summa cum laude)

1995–1998 Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Ph.D.-képzés

1993–1994 University of Wolverhampton, UK, Tempus-ösztöndíj

1991–1995 József Attila Tudományegyetem, Szeged, Kelet-Európa története speciális képzés

1989–1995 József Attila Tudományegyetem, Szeged, földrajz-történelem szak

1985–1989 Ady Endre Gimnázium, Nagyatád


Munkahelyek

2011-től Szegedi Tudományegyetem, egyetemi adjunktus

2007–2009 Szegedi Tudományegyetem, MTA Bolyai-ösztöndíjas

2001–2004 Szegedi Tudományegyetem, tudományos segédmunkatárs

1999–2000 József Attila Tudományegyetem, Szeged, polgári szolgálatos


Nyelvismeret

1999 "C" típusú alapfokú (B1) német nyelvvizsga, Budapest

1995 "C" típusú középfokú (B2) angol nyelvvizsga, Budapest

1994 Cambridge Advanced English, (C1) Wolverhampton

egyéb nyelvek: cseh (B2 szint, hivatalos nyelvvizsga nélkül), szlovák (szövegértés), francia (kezdő)


Szerkesztési gyakorlat

2003-tól: Aetas szerkesztőbizottsági tag

2002-től: kötetszerkesztés, internetes adatbázisok szerkesztése

1994–1995 Documenta Historica, társszerkesztő


Elnyert ösztöndíjak, támogatott pályázatok, kutatócsoport-tagság

2019–2024 MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti kutatócsoport-tagság

2016–2020 Trianon 100 MTA Lendület kutatócsoport-tagság

2015–2018 OTKA Alapkutatási pályázat

2015 OTKA Publikációs pályázat

2007–2009 MTA Bolyai János Kutatói ösztöndíj

2005–2006 HEFOP Bölcsész Konzorcium (két pályázatban résztvevő)

2001–2004 OTKA Posztdoktori ösztöndíj

1998–1999 Soros Alapítvány ösztöndíja a Ph.D. disszertáció befejezésére

1994–1995 Pro Cultura Renovanda Hungariae

1993–1994 Tempus-ösztöndíj, University of Wolverhampton, UK


Konferencia-előadások 2014 óta

1. Alternatívák a nemzetiségi kérdés megoldására a két háború közötti Csehszlovákiában és Magyarországon / Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku. Selye János Egyetem, Révkomárom, 2014.04.25–26.
Előadás címe: Magyar kisebbségi érdekérvényesítés a prágai Nemzetgyűlésben 1920–1925 / Zastupování zájmů maďarské menšiny v národním shromáždění

2. Az 1945-ös választások hetvenedik évfordulója. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2015.11.04.
Előadás címe: Az 1945-ös választások Hódmezővásárhelyen

3. East Central Europe in the First Half of the 20th century – Transnational Perspectives. Universität Leipzig, Lipcse, 2016.01.14–16.
Előadás címe: Border regimes in the Dual Monarchy, Hungary and Czechoslovakia. A longue durée perspective.

4. 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás. Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2016.09.08–10.
Előadás címe: Társadalmi önszerveződés és a hatalom a forradalom kitörése előtt

5. International Junior Workshop for Slavic and Eurasian Studies, UCL SSEES–SZTE, London–Szeged 2016. 09.19–25.
Előadás címe: Cold Wars among the Eastern European Communist States

6. Magyarország 1956-2016: Átélhető történelem, 1956. MNL Csongrád megyei Levéltára, Szeged, 2016.10.12.
Előadás címe: A[z 1956 utáni] megtorlás jogi háttere

7. Poznań – Budapest 1956. PTE BTK, Pécs, 2016.10.14.
Előadás címe: Social Self-organization in Hungary and in Czechoslovakia in 1956

8. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban. SZTE BTK, Szeged, 2016.10.15.
Előadás címe: Csehszlovákia Kommunista Pártja és a csehszlovák állambiztonság reakciói a magyar forradalomra

9. Az 1947-es választások hetvenedik évfordulója. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2017.09.07.
Előadás címe: Az 1947-es választás a blokk többi választásának tükrében

10. International Workshop in Slavic and Eurasian Studies, SZTE, Szeged, 2017.09.11.
Előadás címe: The Iron Curtain, the Border Zone and the Border Strip in Hungary and in Czechoslovakia from 1948 to 1964

11. Csongrád Megyei Levéltári Napok, Szeged, 2017.10.09.
Előadás címe: Az 1947-es választások Hódmezővásárhelyen

12. Association for Borderland Studies World Conference, Universität Wien, Bécs, 2018.07.10–11.
Előadás címe: The New Borders as Local Economic Possibility? – the Case of Post-1920 Hungary

13. Association for Borderland Studies World Conference, CEU, Budapest, 2018.07.13–14.
Előadás címe: Border Regimes in the East and in the West

14. Műhelykonferencia az 1968-as csehszlovákiai események 50. évfordulója alkalmából, Beregszász, 2018.12.13.
Előadás címe: Prága és az Ötök. Mi motiválta a katonai intervenciót 1968-ban?

15. Assimilation in the Borderlands – International scientific conference, Český Těšín, 2019.06.14.
Előadás címe: Border Regimes and the Assimilation of Minorities in Modern-age Europe

16. Történelem és erőszak. A Hajnal István Kör éves konferenciája, Szeged, 2019.08.30.
Előadás címe: Erőszak és az államhatárok. Elméleti megfontolások