Szegedi Tudományegyetem

Jelenkortörténeti Tanszék
 
 
Kutatás
Bencsik Péter

Kutatási érdeklődés

Az 1945 utáni közép-európai országok politika-, állam- és jogtörténete, a kommunista rendszer ideológiája, a pártállami struktúra és működése, elsősorban összehasonlító jelleggel. Az államhatárok, határátlépés szerepe és jelentősége. Csehszlovákia története.

Korábbi kutatások

2007–2009 Gerő Ernő és a "tiszta lap" politikája, 1956
2006–2008 A magyar állam története, 1949–1989
2004–2006 Hódmezővásárhely politikai élete 1944–1950 között
2002-től     Az államszocializmus kora – adatbázis
1997–2004 A magyar úti okmányok története 1867–1990 között
1994–1997 Helységnévváltozások Köztes-Európában
1992–1995 Köztes-Európa atlasz (Pándi Lajossal, Bárdi Nándorral stb.)