Szegedi Tudományegyetem

Jelenkortörténeti Tanszék
 
   
Az MTA Történettudományi Intézete kiadásában megjelent Bencsik Péter, tanszékünk munkatársa új könyve Kelet és Nyugat között. Államhatárok, úti okmányok, határátlépés Magyarországon és Csehszlovákiában (1945–1989) címmel, 439 oldal terjedelemben.
2019. május 20-án Margittai Linda, tanszékünk munkatársa sikeresen megvédte doktori (PhD) disszertációját. A védés eredménye 96,666%. Gratulálunk! További információk és fotók Facebook-oldalunkon találhatók.
MTA-SZTE-ELTE együttműködésben Globalizációtörténeti Kutatócsoport alakul tanszékünkön Tomka Béla vezetésével. A projekt a globalizációs és territorializációs folyamatokat kutatja a 20. századi Magyarországon. A csoport további tagjai között fiatal és tapasztaltabb kutatók is találhatók, köztük tanszékünk munkatársai, Kalmár Melinda és Bencsik Péter.
Megjelent az Aetas 2018/2. száma, amely tematikájával az első világháború végének centenáriumára emlékezik, benne többek között Aleksandar R. Miletić, John Paul Newman, Dévavári Zoltán, Miroslav Michela, Pető Andrea és Jan Rychlík tanulmányaival. A kiadványt Bencsik Péter, a tanszék munkatársa és Vukman Péter szerkesztette.
Megjelent Bencsik Péter és Mitrovits Miklós (MTA BTK) közös dokumentumkötete, "A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!" Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai címmel, 924 oldal terjedelemben. A kötetet 2018. szeptember 11-én Rainer M. János és Janek István mutatta be.
Megjelent Bencsik Péter Hódmezővásárhely politikai élete 1944–1950 között című kismonográfiája. A kötet teljes anyaga pdf fájlként letölthető a kiadó honlapjáról.
Elindult tanszékünk Facebook oldala. Kérjük, lájkolják minél többen, hogy még naprakészebb információkat oszthassunk meg Önökkel!
A Bölcsészettudományi Kar dékánja által tanszékünkre kiírt tanársegédi pályázatot Margittai Linda nyerte el. Az állás betöltésének kezdete 2016. szeptember 1. További információk Margittai Linda saját oldalán olvashatók.
Karsai László professzor több évtizedes, eredményekben gazdag pályafutás után 2016 nyarán nyugdíjba vonult. A tanszék munkatársai ezúton is köszönik eddigi munkáját és kívánnak neki további sikereket, eredményes kutatásokat. A megüresedett állás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar dékánja tanársegédi pályázatot írt ki.
A Napvilág Kiadónál 2016 májusában megjelent Bencsik Péter Csehszlovákia története dokumentumokban című kötete 517 oldal terjedelemben. További információ a kiadó honlapján.
A Balassi Kiadónál megjelent Karsai László Szálasi Ferenc politikai életrajza című kötete 524 oldal terjedelemben. További információ a kiadó honlapján. A kötetet sikeres könyvbemutatók ismertették meg a nagyközönséggel Budapesten, illetve Szegeden egyaránt. A szegedi bemutatón Molnár Judit, a Politológiai Tanszék docense beszélgetett a szerzővel.
2016 áprilisában egy hétre tanszékünkre érkezett Simon Attila, a Révkomáromi Selye János Egyetem tanszékvezető docense. A Klebelsberg Könyvtárban Balog Éva könyvtáros és Bencsik Péter, a tanszék munkatársa beszélgetett vele a 2014-ben megjelent Magyar idők a Felvidéken című könyvéről. Ezt követően Simon Attila előadást tartott Karunkon Csehszlovák nemzetállami tervek és a szlovákiai magyarok (1945–1948) címmel.
2016. február 1-jétől négyre bővült a tanszék főállású kollégainak létszáma. Tudományos főmunkatársként tanszékünk tagja lett Kalmár Melinda. Fő oktatási és kutatási profilja az 1945 utáni Magyarország és a szovjet-rendszer vizsgálata. További információk Kalmár Melinda saját oldalán, a Történelmi galaxisok vonzásában című 2014-es kötetéről pedig az Osiris Kiadó honlapján találhatók.
Az Osiris Kiadónál megjelent Tomka Béla Szociálpolitika: Fejlődés, formák, összehasonlítások című könyve 250 oldal terjedelemben. További információ a Kiadó honlapján olvasható.
2015. szeptember 1-jétől tanszékünk korábbi neve (Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék) Jelenkortörténeti Tanszékre változott, s ezzel a 20. századi magyar történelem oktatásának feladatát is átvette.
Megjelent a Történeti Intézet Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Programjának felhívása (pdf), amely felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre. A program vezetője Tomka Béla tanszékvezető egyetemi tanár. Bővebb információ a Doktori Iskola weboldalán olvasható.