Szegedi Tudományegyetem

Jelenkortörténeti Tanszék
 
   
2019. május 20-án Margittai Linda, tanszékünk munkatársa sikeresen megvédte doktori (PhD) disszertációját. A védés eredménye 96,666%. Gratulálunk! További információk és fotók Facebook-oldalunkon találhatók.
MTA-SZTE-ELTE együttműködésben Globalizációtörténeti Kutatócsoport alakul tanszékünkön Tomka Béla vezetésével. A projekt a globalizációs és territorializációs folyamatokat kutatja a 20. századi Magyarországon. A csoport további tagjai között fiatal és tapasztaltabb kutatók is találhatók, köztük tanszékünk munkatársai, Kalmár Melinda és Bencsik Péter.
Megjelent az Aetas 2018/2. száma, amely tematikájával az első világháború végének centenáriumára emlékezik, benne többek között Aleksandar R. Miletić, John Paul Newman, Dévavári Zoltán, Miroslav Michela, Pető Andrea és Jan Rychlík tanulmányaival. A kiadványt Bencsik Péter, a tanszék munkatársa és Vukman Péter szerkesztette.
Megjelent Bencsik Péter és Mitrovits Miklós (MTA BTK) közös dokumentumkötete, "A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!" Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai címmel, 924 oldal terjedelemben. A kötetet 2018. szeptember 11-én Rainer M. János és Janek István mutatta be.
Megjelent Bencsik Péter Hódmezővásárhely politikai élete 1944–1950 között című kismonográfiája. A kötet teljes anyaga pdf fájlként letölthető a kiadó honlapjáról.
Elindult tanszékünk Facebook oldala. Kérjük, lájkolják minél többen, hogy még naprakészebb információkat oszthassunk meg Önökkel!
A Bölcsészettudományi Kar dékánja által tanszékünkre kiírt tanársegédi pályázatot Margittai Linda nyerte el. Az állás betöltésének kezdete 2016. szeptember 1. További információk Margittai Linda saját oldalán olvashatók.
Karsai László professzor több évtizedes, eredményekben gazdag pályafutás után 2016 nyarán nyugdíjba vonult. A tanszék munkatársai ezúton is köszönik eddigi munkáját és kívánnak neki további sikereket, eredményes kutatásokat. A megüresedett állás betöltésére a Bölcsészettudományi Kar dékánja tanársegédi pályázatot írt ki.
A Napvilág Kiadónál 2016 májusában megjelent Bencsik Péter "Csehszlovákia története dokumentumokban" című kötete 517 oldal terjedelemben. További információ a kiadó honlapján.
A Balassi Kiadónál megjelent Karsai László "Szálasi Ferenc politikai életrajza" című kötete 524 oldal terjedelemben. További információ a kiadó honlapján. A kötetet sikeres könyvbemutatók ismertették meg a nagyközönséggel Budapesten, illetve Szegeden egyaránt. A szegedi bemutatón Molnár Judit, a Politológiai Tanszék docense beszélgetett a szerzővel.
2016 áprilisában egy hétre tanszékünkre érkezett Simon Attila, a Révkomáromi Selye János Egyetem tanszékvezető docense. A Klebelsberg Könyvtárban Balog Éva könyvtáros és Bencsik Péter, a tanszék munkatársa beszélgetett vele a 2014-ben megjelent "Magyar idők a Felvidéken" című könyvéről. Ezt követően Simon Attila előadást tartott Karunkon "Csehszlovák nemzetállami tervek és a szlovákiai magyarok (1945–1948)" címmel.
2016. február 1-jétől négyre bővült a tanszék főállású kollégainak létszáma. Tudományos főmunkatársként tanszékünk tagja lett Kalmár Melinda. Fő oktatási és kutatási profilja az 1945 utáni Magyarország és a szovjet-rendszer vizsgálata. További információk Kalmár Melinda saját oldalán, a Történelmi galaxisok vonzásában című 2014-es kötetéről pedig az Osiris Kiadó honlapján találhatók.
Az Osiris Kiadónál megjelent Tomka Béla "Szociálpolitika: Fejlődés, formák, összehasonlítások" c. könyve 250 oldal terjedelemben. További információ a Kiadó honlapján olvasható.
2015. szeptember 1-jétől tanszékünk korábbi neve (Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék) Jelenkortörténeti Tanszékre változott, s ezzel a 20. századi magyar történelem oktatásának feladatát is átvette.
Megjelent a Történeti Intézet Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Programjának felhívása (pdf), amely felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre. A program vezetője Tomka Béla tanszékvezető egyetemi tanár. Bővebb információ a Doktori Iskola weboldalán olvasható.
2015. február 19-én, csütörtökön 12 órakor az SZTE Klebelsberg Könyvtárában A Balti-tengertől az Adriáig címmel rendhagyó szemináriumot tartunk, ahol bemutatjuk Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig című könyvét. A kötetről folytatott beszélgetésen részt vesz a szerző, Stefano Bottoni (MTA BTK Történettudományi Intézete), Balog Éva könyvtáros (SZTE Klebelsberg Könyvtár) és Bencsik Péter (Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék). További információk a könyvtár honlapján.
Megjelent az Aetas 2014/3. száma, amely tematikájával az első világháború kitörésének centenáriumára emlékezik, benne többek között Peterecz Zoltán, Pollmann Ferenc, Kaiser Ferenc, Tamás Ágnes és Molnár Eszter Edina tanulmányaival. A kiadványt Bencsik Péter, a tanszék munkatársa szerkesztette.
2014. szeptember 23-án, kedden 14 órakor az SZTE Klebelsberg Könyvtárában A Nagy Háború árnyékában címmel rendhagyó szemináriumra került sor. Aranyi Zoltán, a Könyvtár Hadtörténeti Gyűjteményének vezetője bemutatta az 1914-es katonai történésekről készült új honlapot, majd Tisza Istvánról Zakar Péter (Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék) és Bencsik Péter (Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék) beszélgetett a Vasgróf című színházi ősbemutató apropóján.
Megjelent az Aetas 2013/4. száma, benne többek között Apor Péter, Botyánszki Alexandra, Dénes Iván Zoltán, Joachim von Puttkamer, Révész Béla, Philipp Ther és Valuch Tibor tanulmányaival. A kiadványt Tomka Béla, a tanszék munkatársa szerkesztette.
A Routledge Publishing közölte, hogy Tomka Béla A Social History of Twentieth-Century Europe című könyvét az egyesült államokbeli Choice: Current Reviews for Academic Libraries szemléző folyóirat beválasztotta 2013 kiemelkedő tudományos könyvei közé ("Outstanding Academic Titles of 2013"). Az elmúlt évben megjelent, összesen mintegy 110 történeti témájú Routledge-könyv közül kettő nyerte el ezt a címet. További információ a kiadó honlapján.
Founded in 1964, Choice is the publication of the American Library Association. "Choice is the premier source for reviews of academic books, electronic media, and Internet resources of interest to those in higher education. More than 22,000 librarians, faculty, and key decision makers rely on Choice magazine and Choice Reviews Online for collection development and scholarly research."
További információ az American Library Association honlapján.
Megjelent az ISHA Newsletter 2013. évi 2. száma. A tartalomból:
- Peter N. Stearns: Társadalomtörténet és globális történelem
- Interjú Hartmut Kaelble német történésszel
- Christian De Vito a Global Labour History 2013. októberi műhelyvitájáról
- Astrid Verburg a European Labour History Network gyűléséről
- Új folyóirat társadalomtörténeti írásokkal: The Hungarian Historical Review
 

A londoni Routledge kiadónál megjelent Tomka Béla „A Social History of Twentieth-Century Europe” c. könyve 552 oldal terjedelemben.

Reviews
"Over the years I have seen many studies on the social history of twentieth-century Europe, but this one clearly stands out. Béla Tomka’s is, to my knowledge, the first serious attempt to fully integrate all the continent’s regions, while strongly relying on comparisons. This sophisticated and multifaceted synthesis is a magnum opus which deserves a very wide readership." - Marcel van der Linden, International Institute of Social History, The Netherlands

"Béla Tomka has produced a very convincing and impressive social historical synthesis of Europe between World War I and the present. Eastern Europe is not a mere appendix to a basically West European story, but gets its fair share of attention and erudition. The book is written in a highly reflective spirit with much sense for comparative approaches. On the basis of an excellent knowledge of the research literature in several languages, it offers a very readable and fully reliable introduction into the major fields of present-day social history. At the same time it relates to fundamental questions of European modernity, conflicts and identity, in an original way." - Jürgen Kocka, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Germany

További információk a Routledge kiadó és az Amazon weboldalain.

   
Új angol nyelvű folyóiratot indított az MTA Történettudományi Intézete The Hungarian Historical Review címmel. Az első szám várostörténeti, a második pedig migrációtörténeti tárgyú írásokat közöl. A lap elektronikus változata itt érhető el. A folyóirat szerkesztőbizottságának tagja Tomka Béla. További információk az MTA Történettudományi Intézete honlapján.