Szegedi Tudományegyetem

Jelenkortörténeti Tanszék Tanszék
 
 
Archívum
Szigorlati tételjegyzék, kötelező irodalom
Szigorlati segédanyag
 
 
Archív hírek
Megjelent az ISHA Newsletter 2013. évi 1. száma, amely közli Madhavan K. Palat írását Eric Hobsbawm-ról, Cora Zoltán beszámolóját a Hajnal István Kör tevékenységéről, Amarjit Kaur interjúját Marlou Schrover-rel a migrációkutatásról, valamint Stefano Gallo beszámolóját az Italian Society for Labour History munkájáról. A Hírlevél az International Social History Association kiadványa, szerkesztője Tomka Béla, a tanszék munkatársa. Az ISHA Newsletter számai letölthetők az amszterdami International Institute of Social History weboldaláról.
Megjelent az Aetas 2012/2. száma, benne többek között Szabó Szilárd, Laczó Ferenc, Havadi Gergő, Csatári Bence tanulmányaival. A kiadványt Bencsik Péter, a tanszék munkatársa szerkesztette.
   
Kádár János születésének 100. évfordulója alkalmából a Történeti Intézet 2012. április 23-án bemutatta Muszatics Péter rendező "Kádár" című filmjét. A vetítés utáni kerekasztal-beszélgetésen részt vett a tanszék két munkatársa, Karsai László és Bencsik Péter is.
A tanszék két munkatársa, Bencsik Péter és Tomka Béla 2011. október végén részt vett a Council of Europe által indított "Shared Histories for a Europe without Dividing Lines" c. projekt keretében rendezett szemináriumon Strasbourgban, melynek témája az Ipari Forradalom európai társadalmakra gyakorolt hatása volt. Tomka Béla előadást tartott a következő címmel: "Shared Histories: Demographic Change, Urbanization and Social Movements during the Industrial Revolutions in Europe".
 

Az Akadémiai Kiadó 2011 júniusában adta ki Tomka Béla könyvét „Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig” címmel, 306 oldal terjedelemben. A könyv elektronikus változatban (EPUB) is megjelent. További információk az Akadémiai Kiadó weboldalán.

A könyvről írott néhány recenzió:
Rainer M. János: Dolgaink állása – az elmúlt jó (?) száz évben (Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig. Budapest, 2011, Akadémiai Kiadó.)
Mozgó Világ Online, 2011. október

Soós Károly Attila: Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Budapesti Könyvszemle, 23. évf. (2011) 3. szám. 273-275.

Egri Bence: Konvergencia vagy divergencia? Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig c. könyvéről. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, Competitio, X. évfolyam, 2. szám, 2011. december.

Bagó Eszter: Tomka B.: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2011. 300 old.
Statisztikai Szemle, 90. évf. (2012) 1. szám. 104-107.

Bartha Attila: új megvilágításban a huszadik századi magyar növekedési, fogyasztási trendek és életviszonyok. Recenzió Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig c. könyvéről. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011). Külgazdaság, 2012. 1-2. szám. 128-132.

Egry Gábor: A leszakadás évtizedei? Múltunk, 2012. 1-2. szám.

Bódy Zsombor: Gazdasági növekedés, fogyasztás, életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig [Economic Growth, Consumption, and Quality of Life: Hungary in an International Comparative Context, from the First World War to the Present Day]. By Béla Tomka. The Hungarian Historical Review, vol. 1 (2012), no. 1-2, 263-269.

Kalász Péter: Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. 2012 [Megjelenés alatt: Modern Magyarország.]

Tomka Béla 2011 áprilisában szakértőként részt vett a Council of Europe által indított "Shared Histories for a Europe without Dividing Lines" c. projekt keretében Strasbourgban rendezett megbeszélésen, mely a tervezett konferenciák és kiadványok szakmai előkészítésével foglalkozott.