Szegedi Tudományegyetem

Jelenkortörténeti Tanszék Tanszék
 
 
Archívum
Szigorlati tételjegyzék, kötelező irodalom
Szigorlati segédanyag
 
 
Archív hírek
2015. február 19-én, csütörtökön 12 órakor az SZTE Klebelsberg Könyvtárában A Balti-tengertől az Adriáig címmel rendhagyó szemináriumot tartunk, ahol bemutatjuk Stefano Bottoni: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig című könyvét. A kötetről folytatott beszélgetésen részt vesz a szerző, Stefano Bottoni (MTA BTK Történettudományi Intézete), Balog Éva könyvtáros (SZTE Klebelsberg Könyvtár) és Bencsik Péter (Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék). További információk a könyvtár honlapján.
Megjelent az Aetas 2014/3. száma, amely tematikájával az első világháború kitörésének centenáriumára emlékezik, benne többek között Peterecz Zoltán, Pollmann Ferenc, Kaiser Ferenc, Tamás Ágnes és Molnár Eszter Edina tanulmányaival. A kiadványt Bencsik Péter, a tanszék munkatársa szerkesztette.
2014. szeptember 23-án, kedden 14 órakor az SZTE Klebelsberg Könyvtárában A Nagy Háború árnyékában címmel rendhagyó szemináriumra került sor. Aranyi Zoltán, a Könyvtár Hadtörténeti Gyűjteményének vezetője bemutatta az 1914-es katonai történésekről készült új honlapot, majd Tisza Istvánról Zakar Péter (Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék) és Bencsik Péter (Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék) beszélgetett a Vasgróf című színházi ősbemutató apropóján.
Megjelent az Aetas 2013/4. száma, benne többek között Apor Péter, Botyánszki Alexandra, Dénes Iván Zoltán, Joachim von Puttkamer, Révész Béla, Philipp Ther és Valuch Tibor tanulmányaival. A kiadványt Tomka Béla, a tanszék munkatársa szerkesztette.
A Routledge Publishing közölte, hogy Tomka Béla A Social History of Twentieth-Century Europe című könyvét az egyesült államokbeli Choice: Current Reviews for Academic Libraries szemléző folyóirat beválasztotta 2013 kiemelkedő tudományos könyvei közé ("Outstanding Academic Titles of 2013"). Az elmúlt évben megjelent, összesen mintegy 110 történeti témájú Routledge-könyv közül kettő nyerte el ezt a címet. További információ a kiadó honlapján.
Founded in 1964, Choice is the publication of the American Library Association. "Choice is the premier source for reviews of academic books, electronic media, and Internet resources of interest to those in higher education. More than 22,000 librarians, faculty, and key decision makers rely on Choice magazine and Choice Reviews Online for collection development and scholarly research."
További információ az American Library Association honlapján.
Megjelent az ISHA Newsletter 2013. évi 2. száma. A tartalomból:
- Peter N. Stearns: Társadalomtörténet és globális történelem
- Interjú Hartmut Kaelble német történésszel
- Christian De Vito a Global Labour History 2013. októberi műhelyvitájáról
- Astrid Verburg a European Labour History Network gyűléséről
- Új folyóirat társadalomtörténeti írásokkal: The Hungarian Historical Review
 

A londoni Routledge kiadónál megjelent Tomka Béla „A Social History of Twentieth-Century Europe” c. könyve 552 oldal terjedelemben.

Reviews
"Over the years I have seen many studies on the social history of twentieth-century Europe, but this one clearly stands out. Béla Tomka’s is, to my knowledge, the first serious attempt to fully integrate all the continent’s regions, while strongly relying on comparisons. This sophisticated and multifaceted synthesis is a magnum opus which deserves a very wide readership." - Marcel van der Linden, International Institute of Social History, The Netherlands

"Béla Tomka has produced a very convincing and impressive social historical synthesis of Europe between World War I and the present. Eastern Europe is not a mere appendix to a basically West European story, but gets its fair share of attention and erudition. The book is written in a highly reflective spirit with much sense for comparative approaches. On the basis of an excellent knowledge of the research literature in several languages, it offers a very readable and fully reliable introduction into the major fields of present-day social history. At the same time it relates to fundamental questions of European modernity, conflicts and identity, in an original way." - Jürgen Kocka, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Germany

További információk a Routledge kiadó és az Amazon weboldalain.

   
Új angol nyelvű folyóiratot indított az MTA Történettudományi Intézete The Hungarian Historical Review címmel. Az első szám várostörténeti, a második pedig migrációtörténeti tárgyú írásokat közöl. A lap elektronikus változata itt érhető el. A folyóirat szerkesztőbizottságának tagja Tomka Béla. További információk az MTA Történettudományi Intézete honlapján.
Megjelent az ISHA Newsletter 2013. évi 1. száma, amely közli Madhavan K. Palat írását Eric Hobsbawm-ról, Cora Zoltán beszámolóját a Hajnal István Kör tevékenységéről, Amarjit Kaur interjúját Marlou Schrover-rel a migrációkutatásról, valamint Stefano Gallo beszámolóját az Italian Society for Labour History munkájáról. A Hírlevél az International Social History Association kiadványa, szerkesztője Tomka Béla, a tanszék munkatársa. Az ISHA Newsletter számai letölthetők az amszterdami International Institute of Social History weboldaláról.
Megjelent az Aetas 2012/2. száma, benne többek között Szabó Szilárd, Laczó Ferenc, Havadi Gergő, Csatári Bence tanulmányaival. A kiadványt Bencsik Péter, a tanszék munkatársa szerkesztette.
   
Kádár János születésének 100. évfordulója alkalmából a Történeti Intézet 2012. április 23-án bemutatta Muszatics Péter rendező "Kádár" című filmjét. A vetítés utáni kerekasztal-beszélgetésen részt vett a tanszék két munkatársa, Karsai László és Bencsik Péter is.
A tanszék két munkatársa, Bencsik Péter és Tomka Béla 2011. október végén részt vett a Council of Europe által indított "Shared Histories for a Europe without Dividing Lines" c. projekt keretében rendezett szemináriumon Strasbourgban, melynek témája az Ipari Forradalom európai társadalmakra gyakorolt hatása volt. Tomka Béla előadást tartott a következő címmel: "Shared Histories: Demographic Change, Urbanization and Social Movements during the Industrial Revolutions in Europe".
 

Az Akadémiai Kiadó 2011 júniusában adta ki Tomka Béla könyvét „Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig” címmel, 306 oldal terjedelemben. A könyv elektronikus változatban (EPUB) is megjelent. További információk az Akadémiai Kiadó weboldalán.

A könyvről írott néhány recenzió:
Rainer M. János: Dolgaink állása – az elmúlt jó (?) száz évben (Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig. Budapest, 2011, Akadémiai Kiadó.)
Mozgó Világ Online, 2011. október

Soós Károly Attila: Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Budapesti Könyvszemle, 23. évf. (2011) 3. szám. 273-275.

Egri Bence: Konvergencia vagy divergencia? Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig c. könyvéről. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, Competitio, X. évfolyam, 2. szám, 2011. december.

Bagó Eszter: Tomka B.: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2011. 300 old.
Statisztikai Szemle, 90. évf. (2012) 1. szám. 104-107.

Bartha Attila: új megvilágításban a huszadik századi magyar növekedési, fogyasztási trendek és életviszonyok. Recenzió Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig c. könyvéről. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011). Külgazdaság, 2012. 1-2. szám. 128-132.

Egry Gábor: A leszakadás évtizedei? Múltunk, 2012. 1-2. szám.

Bódy Zsombor: Gazdasági növekedés, fogyasztás, életminőség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig [Economic Growth, Consumption, and Quality of Life: Hungary in an International Comparative Context, from the First World War to the Present Day]. By Béla Tomka. The Hungarian Historical Review, vol. 1 (2012), no. 1-2, 263-269.

Kalász Péter: Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség. 2012 [Megjelenés alatt: Modern Magyarország.]

Tomka Béla 2011 áprilisában szakértőként részt vett a Council of Europe által indított "Shared Histories for a Europe without Dividing Lines" c. projekt keretében Strasbourgban rendezett megbeszélésen, mely a tervezett konferenciák és kiadványok szakmai előkészítésével foglalkozott.