Köszöntő

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – e mondás jegyében csatlakozunk a nyomtatott formát félretéve az online folyóiratok kiadóinak egyre gyarapodó táborához. Ennek oka csak kisebb részben anyagi természetű, nyomósabb érv e mellett a változat mellett a rugalmasság, a rendszeres megjelentethetőség nagyobb biztonsága és a jóval tágabb körben való terjesztés/hozzáférés lehetősége.
Ezt az online folyóiratot a fiatal kutatók fórumává szeretnénk tenni; a már egyetemi tanulmányaik alatt is érdemleges tudományos munkát végző és eredményeket elérő hallgatóktól kezdve a doktoranduszokon át a doktori fokozatot már megszerzett, de publikálási lehetőséghez nehezebben jutó fiatalokig szólítunk meg mindenkit, aki kutatási eredményeit meg szeretné osztani az eddiginél jóval szélesebb tudós közönséggel.

Folyóiratunk tematikáját is tág keretek közt határozzuk meg: az ókortudomány egész területéről – tehát beleértve az ókori keletet is –, a bizantinológia, a közép- és neolatin filológia tárgyköréből várunk és fogadunk tudományos igényű tanulmányokat, beleértve még az antikvitás továbbélésének kérdéskomplexumát is. A beérkező munkákat lektoráljuk/lektoráltatjuk – ennek eredményeképp dönt a szerkesztőség a megjelenésről, következésképpen a megjelentekre mint lektorált cikkekre lehet hivatkozni. Ugyanezen tudományterületekről értékelő recenziókat is várunk.
Bízunk benne, hogy e folyóirat segítségével élénkülni fog a tudományos aktivitás és a különböző tudományterületek közti párbeszéd, s mindez hozzásegít egy átfogóbb nézőpont kialakításához is.

Publicaturis lecturisque salutem!

Tar Ibolya
főszerkesztő